Phang con cave mới vào nghề hàng còn rất khít ngực to mông căng