phang nhau sau bao ngày xa cách để đôi ta xích lại gần nhau hơn