Tsubaki Sannomiya phục vụ 2 sếp tổng trong cuộc họp bất chợt