Vào phòng y tế em học sinh bị thầy giáo móc lồn chảy nước