Cùng anh người yêu súng bụ nện nhau lên đỉnh – Natsumi Hayakawa